Web prezentacija seminarskog rada iz predmeta Aplikativni softver


Autor: Dejan Marjanski NRT-53/02

Dobrodošli!

Ova web prezentacija je nastala kao rezultat seminarskog rada na proizvoljnu temu iz predmeta "Aplikativni softver" na smeru Nove računarske tehnologije, na Višoj elektrotehničkoj Školi u Beogradu.

Kao jedan od direktnih učesnika projekta lokalizacije OpenOffice.org 1.0.1 softverskog paketa na srpski jezik, odabrao sam upravo ovu temu jer je neposredno vezana za nastavni predmet. Pokušaću da objasnim čitav tok projekta, koji nažalost nije potpuno finalizovan, kao i značaj prevedenog, kvalitetnog i besplatnog softvera u današnjem vremenu legalizacije skupih komercijalnih rešenja svetskih informatičkih giganata.

Veoma je važno da se besplatni softver koji je u javnom vlasništvu (GPL licenca) prevede na srpski i takav nađe put do budućih korisnika, jer predstavlja jeftinu alternativu i konkurenciju na surovom tržištu softvera. Problem je što korisničkih aplikacija pisanih otvorenim kodom ima previše, tako da se ne može preko noći prevesti kompletan Linux. Stoga se zajednica otvorenog koda u Srbiji odlučila da započne prevođenje najpopularnijih programskih paketa koji originalno dolaze sa i pisani su za Linux operativni sistem.

Prvi na redu je bio OpenOffice.org, kancelarijski softver, a trebalo bi da uslede lokalizacije e-mail klijenata, web browsera i grafičkih okruženja za Linux. Iskreno se nadam da će se, nakon pregledavanja ovih stranica, broj raspoloženih ljudi za prevođenje besplatnog softvera povećati i ubrzati stvaranje kompletnog, besplatnog i kvalitetnog operativnog sistema na srpskom jeziku.


Copyright © 2003 by Dejan Marjanski