Ekatarina Velika MIDI

Glavna stranica

Pravila
O orijentaciji

Orijentacija je sport u kome orijentirci koriste preciznu, detaljnu kartu i kompas da bi pronašli tačke u prirodi. Orijentacijom se može baviti svako za svoje lično zadovoljstvo, a može se i trenirati za takmičenja.

Uobičajena orijentaciona staza sastoji se od starta, nekoliko kontrolnih tačaka koje su označene krugovima, spojenih linijama i označenih brojevima po onom redu po kome ih treba posetiti, i cilja. Krugovi su centrirani oko mesta koje treba posetiti; ovo mesto definisano je i opisom kontrole. Na stazi, kontrolna zastavica (prizma) označava lokaciju koju orijentirac mora da poseti.

Da bi dokazao da je posetio kontrolnu tačku, orijentirac koristi perforator, koji se nalazi na samoj zastavici, za otkucavanje pečata na kontrolni karton. Različiti perforatori ostavljaju različit položaj rupica na kartonu.

Putanja između kontrola nije opisana i zavisi isključivo od orijentirca; ovaj element određivanja pravca i sposobnost snalaženja u prirodi suština su orijentacije.

Veliki broj orijentacionih takmičenja koristi start na vremensku razliku tako da svako ima šansu da sam odradi svoju stazu, ali postoji još nekoliko korišćenih oblika kao što su štafete i takmičenjima u kojima orijentirac mora da nađe što veći broj kontrola za određeno vreme.

Copyright © 1998, 1999 by Goran Stefanović, ICQ #20071003
Poslednja izmena: 18. maj 1999. (Vešala)