Japanski jezik

09.03.2009.

Akcija Srpsko-japanskog društva „Beograd-Tokio”

 

Sajt koji priprema naše društvo biće prva celokupna prezentacija Srbije takve vrste, jer su dosadašnja predstavljanja na japanskom jeziku bila samo delovi sajtova naših vladinih i drugih institucija prevedeni na japanski jezik.

Sajt će zajedno sa nama praviti Japanci, prijatelji naše zemlje, direktno na japanskom jeziku. Sajt je namenjen sveobuhvatnom predstavljanju Srbije, njene istorije, prirodnih lepota, privrednih i poslovnih mogućnosti, ljudi, na način koji Japanci najbolje razumeju i prihvataju. U radu će nam biti od koristi dugogodišnje iskustvo naših članova, koji se svi godinama bave Japanom, kao i saveti prijatelja iz Japana.

U pripremi, postavljanju, poboljšavanju sajta i njegovom publikovanju i reklamiranju u Japanu očekujemo aktivnu pomoć japanskih državnih i privrednih institucija, sa kojima imamo dobre kontakte ( DZZETRO, DZZAJKA, JAPAN FOUNDATION, Ambasada Japana u Beogradu ), Ambasade Srbije u Tokiju, društava prijateljstava Japan-Srbija, japanskih novinara i stručnjaka iz oblasti privrede, kulture i obrazovanja.

Sajt će biti postavljen u aprilu, najkasnije do 29. aprila, dana kojim počinje niz japanskih praznika poznat kao “Zlatna nedelja”.

Za pripremu sajta, prevođenje i obradu materijala neophodna su materijalna sredstva, koje naše društvo, kao neprofitna organizacija, nema. Obratili smo se za pomoć institucijama Srbije i Japana, ali očekujemo da i vi, svojim učešćem na našem sajtu, postanete njegovi utemeljivači.

U tom smislu vam nudimo:

1.. Postavljanje posebne prezentacije vaše firme ili institucije u okviru našeg sajta, sa tekstom na srpskom ili engleskom do 100 redova i do 10 fotografija ( od pomoći bi bilo ako imate tekstove na engleskom jeziku - cena uključuje i prevod teksta na japanski jezik).

Cena – 30 000 dinara

2.. Postavljanje posebne prezentacije vaše firme ili institucije u okviru našeg sajta, sa tekstom na srpskom ili engleskom do 50 redova i do 5 fotografija ( od pomoći bi bilo ako imate tekstove na engleskom jeziku - cena uključuje i prevod teksta na japanski jezik).

Cena – 20 000 dinara

3.. Tekst dužine 10 redova na srpskom ili engleskom jeziku o vašoj firmi ili instituciji sa jednom fotografijom ( od pomoći bi bilo ako imate tekst na engleskom jeziku -cena uključuje i prevod teksta na japanski jezik ).

Cena 10 000 dinara

Vaše prezentacije će za ovu cenu biti postavljene na našem sajtu tokom dve godine ( do 29. aprila 2011. ), uz mogućnost ažuriranja podataka tokom tog vremena.

Postoji mogućnost i prevođenja tekstova vaših sajtova na japanski jezik i njihovo povezivanje linkovima sa našim sajtom, a cena za tu uslugu i rokovi biće određivani po dogovoru.

Ako vam odgovaraju naši uslovi, sredstva možete odmah uplatiti na tekui račun Srspko-japanskog društva „Beograd-Tokio“ kod Vojvođanske banke Novi Sad, Filijala Beograd, br. 355-1070202-28


PIB 103112396

Po prijemu sredstava, ili, na vaš zahtev, pre uplate sredstava, uputićemo vam račun za uslugu, overen pečatom društva i potpisom odgovornog lica. Ako je neophodno, spremni smo da potpišemo i posebni ugovor o usluzi koju vam nudimo.

Dragan Milenković

Osnivač Srpsko-japanskog društva i predsednik
Srpsko-japanskog društva “Beograd-Tokio”

Tel. 343-1294 ili 063-332-358
kuki@ptt.rs
© 2001-2009. Besno Pile napada Japan sva prava zadržava, tektovi su u vlasništvu njihovih autora i/ili izdavača.
Administrator: Shin-en Preuzmite Firefox!123sajt.com