Linux dokumentacija
Datum objavljivanja 05.02.2005

 
 
Boot loader lilo - kako povratiti boot meni
Boot loader grub - kako povratiti boot meni
Apache i virtual host - Podešavanje web servera i vhost
urpmi i rpm - Uputstvo za korišćenje urpmi i rpm alata
chmod - Unix dozvole i uputstvo za chmod
conexant driver i patch - Instaliranje Conexant drivera i patchovanje
nVIDIA driver - Instaliranje nVIDIA drivera na Mandriva Linuxu
nfs - Uputstvo za podešavanje male mreže pod Linuxom
fluxbox i ikonice - Kako koristiti ikonice pod fluxboxom
wvdial - Podešavanje i korišćenje wvdial dialer-a
ftp - Kratko uputstvo sa najčešćim komandama


 
atomic 2005