Linux/grub
 

GRUB
Datum objavljivanja 27.10.2008

 
 

Kako povratiti GRUB loader

Ovo uputstvo važi za slučaj kada se na istom hard disku nalaze Windows i Linux a kao boot loader je instaliran grub.

Ako je sve u redu, prilikom boot-a se pojavljuje boot meni gde se vrši odabir operativnog sistema i ostalih opcija. Nakon nekog vremena preinstaliran je  Windows i tada nastaju problemi. Prilikom reinstalacije Windows-a , on je izmenio MBR i meni je nestao. Sada je jedino moguće podići Windows.

Šta uraditi u tom slučaju?

Podići sistem pomoću startne diskete ili rescue cd-a. U komandnoj liniji pokrenuti komandu grub.

Obratiti pažnju da grub drugačije označava diskove i particije nego ostali boot loaderi. Primer: oznaka (hd0,1) označava da se radi o primarnom master disku i drugoj particiji. Ovo je bitno iz tog razloga što je potrebno reći grub-u gde se nalaze grub fajlovi. Ako nam je poznato gde se nalaze grub fajlovi otkucaćemo nešto kao:

root (hd0,1)

a ako nam nije poznato otkucaćemo:

find /boot/grub/stage1

a zatim root komandu sa korektnim parametrima koje nam bude dala komanda find:

root (hdX,Y) X i Y zameniti odgovarajućim brojem

sledi komanda

setup (hd0)

koja instalira grub na hd0, a to je MBR prvog diska

komandom quit izlazi se iz gruba zatim komandom reboot restartujemo računar

Nakon ove operacije meni će se najzad pojaviti.


Ako je potrebno napraviti nekakve izmene na boot meniju, tada treba izmeniti fajl: /boot/grub/menu.lst

primer menu.lst fajla:

timeout 6
color black/cyan yellow/cyan
gfxmenu (hd0,4)/usr/share/gfxboot/themes/boot/message
default 0

title linux
kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux root=/dev/hda5 acpi=on resume=/dev/hda6 splash=silent vga=788
initrd (hd0,4)/boot/initrd.img

title windows
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

 
atomic 2005