Uputstva - podešavanje i korišćenje programa za pristup elektronskoj pošti
 
Outlook ExpressUputstvo u PDF-u.
 
MS Outlook 2003Uputstvo u PDF-u.
 
MS Outlook 2010Uputstvo u PDF-u.
 
Android MailUputstvo u PDF-u.
 
WebMailUputstvo u PDF-u.
Prenos velikih fajlova

Servis koji omogućava razmenu fajlova koji su preveliki za slanje elektronskom poštom. Korisničko ime i lozinka su isti kao za pristup elektronskoj pošti.

Pristup FileSender servisu.
Uputstvo za FileSender-RCUBUputstvo u PDF-u.

Napomena: Studentski nalozi nemaju pristup ovom servisu.

Podrška

RCUB organizuje 24-časovno operatersko dežurstvo, 7 dana u nedelji radi održavanja permanentne operativnosti Internet veze i komunikacionih servisa za institucije povezane na RCUB/AMRES, kao i za pojedinačne korisnike.

  • Telefoni: +381 11 303 1257; +381 11 303 1258
  • Fax: +381 11 303 1259
  • E-mail: helpdesk@rcub.bg.ac.rs
  • Adresa: Kumanovska 7, 126119 Beograd

Računarski centar Univerziteta u Beogradu © 2016