Lične prezentacije korisnika Tesle Prezentacija RCUB-a

Prezentacija Univerziteta u Beogradu

Lične prezentacije korisnika Tesle

Lične prezentacije korisnika Afrodite

Cisco akademija u RCUB-u


Možete koristiti tri Webmail programa na Tesli. Svi programi dele iste foldere(Inbox,Sent,Trash,...).
Adressbook i ostala podešavanja (npr. Personalne informacije) su zasebni za svaki program:
Tradicionalni WebMail Napredni WebMail. Modovi: Traditional(klasičan),
Dynamic(moderan), Minimalist(pogodan za WAP) Jednostavniji WebMail

Podešavanje e-mail pristupa iz Outlook Express-aUputstvo za Outlook Express , Old MS Outlook-aUputstvo za stari Microsoft Outlook , New MS Outlook-aUputstvo za novi Microsoft Outlook , Android-aUputstvo za novi Microsoft Outlook i WebMail-a

Pristup FileSender-RCUB portalu za slanje fajlova, koje ne možete slati u mejlu zbog veličine:
( Napomena: Studentski nalozi nemaju pristup ovom portalu)
Uputstvo za FileSender-RCUB

Telnet na Teslu dozvoljen je samo sa "Modem servera". Inače koristite SSH: Download SSH client for Windows

Pomoć/Helpdesk:
helpdesk at rcub.bg.ac.rs