Frejmovi izbačeniZbog nekih loših osobina frejmova deo prezentacije sa frejmovima je izbačen, ma da se u izvesnoj meri koriste u drugim delovima - tamo gde je njihovo korišćenje prirodno i gde njihove loše osobine ne dolaze do izražaja.

Drugi raspoloživi delovi prezentacije: