dr Dragana Vujović

serbian

english

Vanredni profesor
Institut za meteorologiju
Fizički fakultet
Univerzitet u Beogradu

Publikacije:

 

Radovi u časopisima (SCI)

Radovi u stranim časopisima

Radovi u domacim časopisima

Konferencijski radovi

Knjiga

Monografija

 

Predmeti:                                   

 

Dinamička meteorologija I  

Primenjena meteorologija

Modifikacija vremena

Vazduhoplovna meteorologija

Sunčeva aktivnost-vreme i klima na Zemlji


Ispitni rok: RASPORED ISPITA 2019/20

Prijava ispita je obavezna! D. Vujovic, 15.06.2012.

                

Kratka biografija

Kontakt adresa:

Dragana Vujović
Institut za meteorologiju
Dobračina 16
11001 Beograd

E-mail: dvujovic@ff.bg.ac.rs

Telefon: +381 11 2625.981

              +381 11 2625.831

Fax:       +381 11 2634.975

 

Korisni meteorološki sajtovi


Ovu stranicu je napravila Dragana Vujović.
Komentare šaljite na dvujovic@ff.bg.ac.rs

Poslednje korigovanje 10:55 14. 01. 2009.