radio/remote_antenna_commander
 

Remote Antenna Commander
Date 10/11/2009

 
 
commander1arac1b
                        kontrolna kutija                                               relejna kutija

Svrha ovakvog uređaja je da se relativno brzo i jednostavno izvrši promena antene na uređaju, smanji količina kablova koji dolaze u PPS, kao i da se uštedi određena dužina kabla. Kompletan uređaj se sastoji iz dve celine: upravljačke i preklapajuće jedinice. Od delova za upravljačku jedinicu potreban je kružni preklopnik sa onoliko položaja koliko će se antena preklapati. Led diode za indikaciju odabira antene i jedan ili vise otpornika u zavisnosti od načina vezivanja. preklapajuća jedinica sadrži rele za svaku antenu, zaštitne diode, kondenzatore i antenske konektore.

schema
                                                                     električna šema

Po podatcima koje sam našao na internetu uređaj sa relejima koje sam ja koristio izdržava snage do 1.5KW . Sadržaj unutrašnosti komandera će za sada ostati tajna, dok ne napravim i obradim slike. Ovo je jednostavnija i jeftinija varijanta antenskog preklopnika. Ima i složenijih i efikasnijih sa integrisanim kolima i pic kontrolerima, ali je i cena izrade takvih daleko veća. Ovo je za amatere ipak :-)
 
 
atomic 2005