Linux/nVIDIA
 

INSTALIRANJE nVIDIA DRIVERA NA MANDRIVA LINUXU
Datum objavljivanja 22.02.2006

 
 
     Imate Nvidia grafičku karticu i želite da omogućite 3D funkciju u Linux-u. Ovo uputstvo objašnjava kako to uraditi na Mandriva Linux-u, dok se na drugim distribucijama može malo razlikovati.

     Pre nego što počnemo instaliranje i podešavanje drivera, bilo bi dobro odštampati ovo uputstvo zbog toga što većina procedura zahteva rad van grafičkog okruženja, tjst. u komandnoj liniji.

     Prva stvar koju trebate da uradite je da instalirate kernel-source koji odgovara kernelu koji koristite. Verzija kernela koji koristite može se dobiti komandom:

Kod:
uname -r

     U konkretnom slučaju govorićemo o Mandrivi 2006, koja koristi kernel 2.6.12-12mdk. Ovo znači da nam je potreban 2.6.12-12mdk kernel-source. Instaliraćete ovaj paket na sledeći način:

Kod:
urpmi kernel-source-2.6.12-12mdk

Komanda iznad može reći da je već instaliran, ukoliko ste ga instalirali ranije. Ključna stvar ovde je da izlaz ove dve dole navedene komande pokazuje apsolutno iste verzije.

Kod:
uname -r
ll /usr/src/linux

Sada skinite nvidia driver sa adrese http://www.nvidia.com/object/unix.html . U većini slučajeva to je driver za IA32 arhitekturu.... ukoliko se arhitektura vaše mašine razlikuje od toga, sigurno bi ste znali .
Aktuelna instalacija NVIDIA drivera mora biti urađena dok ste van grafičkog okruženja. Zato se izlogujte iz vašeg window managera. Morate da stignete do komandne linije tako da ako se sada nalazite u grafičkom login screen-u pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ALT+F1 da bi došli donde i logujte se kao root.

Kada ste u komandnoj liniji jednom od sledećih komandi

Kod:
telinit 3
ili
service dm stop
ili
init 3

Sada uđite u direktorijum gde ste downloadovali NVIDIA driver, i pokrenite sledeću komandu:

Kod:
sh NVIDIA-Linux-<verzija-drivera>.run

Instalacija počinje nakon pokretanja gore navedene komande. Prihvatite ugovor o licenci i odgovorite sa "da" na pitanja koja će vam biti postavljena. Driveri će se instalirati i obavestiti vas da je instalacija uspešna.

Sada treba uneti izmene u xorg.conf fajl da bi smo mogli da koristimo NVIDIA driver. Možete koristiti bilo koji editor, preporučujemo "vi"

Kod:
vi /etc/X11/xorg.conf

Pritisni "i" ili "insert" taster da uđeš u mod za unošenje texta. Nađite "Section Device" sekciju u podešavanjima i izmenite driver "nv" u diver "nvidia" kao što je na slici prikazano

Sada idite gore do "Section Module" sekcije i dodajte liniju Load "glx" ukoliko se ona tamo ne nalazi. Ukoliko se ipak nalazi tamo, uverite se da nije zakomentarisana sa znakom "#".

Ukoliko postoji bilo koja od ove dve dole navedene linije uklonite ih:

Kod:
Load "dri"
Load "GLCore"

Sačuvajte izmene i izađite iz fajla pritiskoma na "ESC" taster da uđete u "vi" komandni mod i unesite sledeću komandu:

Kod:
:wq

Sada ćemo uneti izmenu u još jedan fajl da kažemo sistemu da pokrene NVIDIA modul svaki put kada se sistem podigne.

Kod:
vi /etc/modprobe.preload

Ponovo pritisnite 'i' taster da uđete u insert mod i dodajte reč "nvidia" ispod postojećih unosa:

Sačuvajte izmene i izađite, pritiskom na "ESC" izlazite iz edit moda i vraćate se u komandni mod, unesite sledeću komandu:

Kod:
:wq

Konfigurisanje je završeno i sve što je sada potrebno je da restartujete grafičko okruženje i ulogujete se u window manager :

Kod:
telinit 5
ili
service dm start
ili
init 5

Kada ste se vratili u window manager , možete proveriti da li je sve ispravno instalirano i podešeno pokretanjem sledeće komande i traženjem "direct rendering: Yes".

Kod:
glxinfo | grep render


*Vern Heesch www.linuxfornewbies.org
 
atomic 2005