Linux/nfs
 

NFS
Datum objavljivanja 21.02.2006

 
 
     Evo kratkog uputstva kao najjednostavnije povezati dva ili više računara pod Linux-om. Prvo što je potrebno uraditi je da se edituje  /etc/exports da izgleda ovako, primer:
 
Kod:
/home/brale/ 192.168.0.2 *(ro)
ili
/var/ 192.168.0.2 *(rw)

Zatim treba proveriti da li je pokrenut nfs.
 
Kod:
/etc/init.d/nfs restart

Sada treba napraviti direktorijum u koji mountujemo mrežnu mašinu
 
mkdir /mnt/masina_iz_mreze
 
i zatim pristupiti mountovanju mašine iz mreže na sledeći način:

Kod:
mkdir /mnt/masina_iz_mreze

mount -t nfs 192.168.0.2: /mtn/masina_iz_mreze

Da bi se mountovalo automatski sa podizanjem sistema potrebno je dodati sledeći red u /etc/fstab:

Kod:
192.168.0.2:/home/brale /mnt/masina_iz_mreze/ nfs defaults 0 0

 
U konkretnom slučaju potrebno je zameniti IP adrese i imena direktorijuma koje hoćemo da delimo, i gde mountujemo. Za više informacija koristiti man.

Sada možemo pristupati deljenim fajlovima sa drugog racunara u mreži, preko browsera ili iz komandne linije.
 
atomic 2005