radio/lpt-cw
 

LPT-CW+PTT INTERFACE
Date 23/06/2009

 
 
Paralelni port je sve manje zastupljen kod novih računara, ali na svu sreću kod nas su još uvek u upotrebi i stari računari pa ova tema ne gubi na značaju. Tastovanje stanice putem računara i logging programa je trend koji prati svako ko se iole bavi takmičenjima. Ovaj interfejs vrši tastovanje stanice i po potrebi može prebacivati linear sa prijema na predaju i obratno. Može se koristiti sa svim poznatim logging programima pa ne bih previše ulazio u detalje. Ideja za izradu ovog interfejsa je preuzeta od Patricka TK5EP ,a adresa gde se može videti njegov interfejs je http://tk5ep.free.fr/tech/lptinterface/en/lpt2cw_g.php
interf1interface1

                  šema ineterfejsa                                             izgled sagrađenog interfejsa

PTT izlaz se može koristiti za tastovanje SSB vrste rada, a u tom slučaju se linear tastuje sa ptt priključka na stanici.Urađeno je više ovih interfejsa i svi su proradili odmah po uključenju. Neke od ovih primeraka uspešno koriste naši poznati amteri i takmicari: YU8A, YU1BN, YU7AW, YT1AA, YT1NM, YU1IG, YU1EA, YU1LA, YU7BW, YU1AR, YU1KT i naravno nešto malo manje poznat YT1TA :-). Pridruzite se listi korisnika ovog interfejsa.
 
atomic 2005