Linux/conexant_patch
 

CONEXANT DRIVER I PATCH
Datum objavljivanja 23.02.2006

 
 
     Ukoliko imate modem sa Conexantovim chip-setom, moguće ga je koristiti pod Linuxom i to na sledeći način. Prvo skinite patch odavde zatim skinite odgovarajći driver sa www.linuxant.com uz vođenje računa o tome koji odgovara vašem modemu (HSF ili HCF). Obavezno skinuti driver koji je u tar.gz formatu. Pošto su Linuxant driveri ograničeni na brzinu 14400 kb/s, potrebno ih je pre instaliranja patch-ovati, kako bi bili upotrebljivi sa maksimalnom brzinom od 56 kb/s. Patch je testiran sa hcfpcimodem-1.01lnxt04031300full i hsfmodem-7.18.00.07full , HCF radi sa verzijama 1.0 i novijim.

Otpakujte driver sa komandom

Kod:
tar -xzf vas_driver.tar.gz

Iskopirati patch u otpakovani folder u kome se nalazi driver

Ako se radi o HSF driveru potrebno je samo pokrenuti ./hsfpatch , ukoliko se radi o HCF driveru treba pokrenuti /hsfpatch –c . Patchovanje traje kratko, I nakon nekoliko trenutaka dobiće se poruka o uspešnom patchovanju.

Kada je driver uspešno patchovan, sada se može instalirati komandom

Kod:
make install

Pošto se driver instalira, potrebno je kao root pokrenuti Conexantov konfiguracioni alat i to:

Kod:
hcfpciconfig - za HCF driver
hsfpciconfig - za HSF driver

Potrebno je uneti sledeće osnovne podatke.

Zemlja: USA
Email adresa: tux@kernel.org
Reg.cod: BADCAFE4742B

Na kraju, kada je sve instalirano treba u programu za povezivanje sa provajderom, uneti odgovarajući init string da bi modem radio na brzinama većim od 14400 kb/s

init1: AT &FW3+MS=V92,1,28800,33600,28800,56000
init2: ATX3


*Patchovani driver se može “zapakovati” ponovo i čuvati za neku drugu priliku
 
atomic 2005