Tesla WebMail Logo
Tesla WebMail Login
Name:
Password:
MOTD

UPOZORENJE Nije dozvoljeno: Korišćenje tuđih naloga (bez obzira da li imate dozvolu vlasnika naloga),
korišćenje naloga na Tesli za slanje spam poruka, virusa i poruka koje vređaju ljudsko dostojanstvo.
VAŽNO: Ne šaljite lozinku/password "administratoru", ako vam se to traži u mailu!!!

OBAVEŠTENJE Osim ovog webmaila na Tesli možete koristiti još dva webmaila.
https://tesla.rcub.bg.ac.rs/horde i https://tesla.rcub.bg.ac.rs/rcube
Folderi su zajednički(vidljivi) u sva tri, a adressbook NIJE (probajte export/import)!
VAŽNO Obratite pažnju na "Quota Usage:", ukupno zauzeće svih foldera je tu prikazano.
Ako vam zauzeće dostigne 100%, server neće više primati mailove za vas.
Praznite("klik" na 'Purge') vaš "Trash", njegov sadržaj troši vaš prostor!!!


RCUB