FH-70

VUČNA HAUBICA 155 mm SA POMOĆNIM MOTOROM (samopokretna)

Ova haubica je zajednički projekat Engleske, Nemačke i Italije. Razvijena je kao zamena za Britanske topove kalibra 140 mm i Američke haubice M-114 u naoružanju ovih drzava. Glavni zahtevi postavljeni pred FH-70 su bili velika brzina gađanja, veliki domet i velika ubojna moć na svim daljinama. Cev je dugačka 39 kalibara, odnosno 6,022 m i opremljena je sa gasnom kočnicom i poluautomatskim klinastim zatvaračem. Haubica ima ugrađen pomoćni motor koji joj omogućava samostalno kretanje brzinom 8-16 km/h, u zavisnosti od terena.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nazad na Vu's Military Pages