o namanaši softverski proizvodilinkovikontaktirajte nas


je program za praćenje poslovanja prodavnica cipela. Stanje artikala se prati materijalno i finansijski. Program takođe prati i poslovanje sa dobavljačima... 
   

Osnovni cilj nam je da gradimo koristan i dugotrajan odnos sa našim klijentima kroz inteligentnu interakciju dizajna i tehnologije gradeći strateški isplanirane i ostvarene internet  aplikacije koje će poboljšati poslovne ciljeve naših klijenata...

 
 

webmaster@radax.cjb.net

063/788-256