Електротехничар рачунара 2016/17.

Апликативни програми (електротехничар за електронику на возилима)

Основи електротехнике 1

Програмирање 2

Основи електротехнике 2

Програмирање 3

Рачунари 3

Мерења у електроници

Програмирање 4

Рачунари 4

Рачунарске мреже и комуникације

Програмерска секција