Projekat - Matematika 4

Korisnički definisane tačke
Unesite tačke N (za način unošenja, pogledajte uputstvo):


Prema funkciji eaxcos(bx+c)
Unesite broj tacaka: Unesite parametar a: Unesite parametar b: Unesite parametar c:
Unesite donju granicu za x: Unesite gornju granicu za x:

Unesite broj K tačaka za umetanje:


Odaberite način raspoređivanja K tačaka
Ekvidistantno
Slučajno

Unesite širinu apleta (opciono):

Unesite visinu apleta (opciono):


Otvori u novom prozoruUputstvo
Dokumentacija
Zlu ne trebalo