English resume

Недељко Кудуз

1977. година рођења

nedeljko.kuduz@gmail.com

+381 64 048 2623

Дипломирани инжењер организационих наука

„Microsoft Certified Technology Specialist“

„Microsoft Certified Solution Developer“

 

Образовање

            Факултет организационих наука                                    (1996 2002)

                Одсек за информационе системе

            Универзитет у Београду

 

Предмети: Пројектовање информационих система, базе података, мултимедијални информациони системи, пројектовање програма, структуре података, организација производње, маркетинг, управљање пројектима, системи за подршку одлучивању.

 

Професионално искуство

            „Coming – Computer Engineering“ д.о.о.               (2002 – сада)

                Функција             Вођа тима за пословна решења

                Референца           Драго Самарџић, извршни директор (drago.samardzic@coming.rs, +381653055702)

 

Управљање пројектима – припрема и потписивање уговора, израда плана пројекта, анализа и снимање стања, документ захтева корисника, предлог решења, пројектовање и израда документа пројекта, документи миграције и интеграције, обука корисника и израде упутстава, тест прихватања система, примопредаја и даље одржавање система; израда и вођење комплетне документације и управљање сопственим ресурсима као и екстерним (подизвођачима) кроз софтверске алате („Microsoft Project“, „Sure Step Methodology“).

Имплементација пословних решења – система за управљање ресурсима предузећа („ERP решења – „Microsoft Dynamics NavNavision) за продају, набавку, финансије, сервис, производњу, основна средства, итд; („CRM“ решења) за управљање односа са купцима; пројектовање и имплементација складишта података („SQL Server, „ETL), система за подршку одлучивању, („Business Intelligence“ и OLAP - Analysis & Reporting“ сервиси) анализу и извештавање преко клијентских алата („Excel, Proclarity, Panorama“).

Представник руководства за квалитет за увођење система менаџмента квалитетом („SRPS ISO 9001:2008“) – вођење пројекта и израда комплетне документације; успостављање циљева квалитета (бизнис плана) и процедура рада за процесе продаје, набавке, маркетинга, одржавања, пројектовања и развоја, пријема и испоруке, обука, управљања документацијом и записима итд; одржавање система и интерне провере; оптимизација процеса.

Израда софтверских апликацијапројектовање система на основу анализе документа захтева корисника уз помоћ софтверских алата („Rational Rose“, „Erwin“); креирање базе података („SQL Server, Access, MySql“); израда апликација према пословним процесима („Visual Studio 6 – 2008, „SSA); израда веб апликација (ASP.NET“ , „HTML/DHTML/CSS); интеграција са осталим апликацијама („OLE/Active X“); тестирање и пуштање у оперативан рад.

Продајне активности – организација скупова за презентовање решења; припрема презентација, (заједно са вендорима), припрема маркетиншких материјала, детаљније презентовање пословних решења код корисника, испитивање потреба и захтева корисника, предлог/понуда решења; слање обавештења, позива, честитки.

Остале активности – израда студије изводљивости система за управљање дигиталним садржајем и документацијом; организација и извођење тренинга; имплементација специфичних решења (апликације за прислушкивање, програми за анкетирање, итд).

 


 

Проф. искуство – наставак

            Србософ                                                                    (1999 – сада)

                Функција             Хонорарни рад

                Референца           Мр Милорад Симић, директор                    (rasprog@eunet.rs, +381 63 833 8452)

 

Израда електронских речника и енциклопедија – припрема речничких база и енциклопедија уз помоћ макроа и екстракција података („WordVBA“); креирање сопствених датотека и индекса за претраживање; израда библиотеке класа за речнике („Dictionary Framework“); креирање и заштита датотека и апликације („C#“); временско ограничење коришћења и остале функције; регистрација програма преко интернета (ASP & Web Services); управљање временским регистрацијама преко мобилног телефона („WAP“); додатни сервиси из Office програма („Add-in Extensibility“); израда осталих пропратних програма и макроа.

Пројекти – Српски електронски речник, Старословенски речник, Географска енциклопедија насеља Србије, Румунски речник, Медицински речник, РАС конвертор, Српско-француски и француско-српски речник, Латински речник, Вуков рјечник, макро за уређивање и припрему речничких база; Веб апликација за базу корисника програма и управљање регистрацијама.

 

            Остало                                                                      (1996 – сада)

 

Дипл. рад „Архивска база новина – Војска“ – пројектовање документ менаџмент система (Visual Basic 6”).

Милшпед – Миграција продукционих база из „Access“ база на „SQL Server“ и прилагођавање апликација.

Ауторадионица – програм за вођење ауторадионица („Access“).

Програм за породична стабла – вођење породичних стабала и пропратних података („Access“).

Видео игрица покер – Касино видео игрица покер („Visual C++ MFC, „C64-Basic).

 

Професионална оријентација

Пројектовање и развој савремених пословних решења за информационе системе и интеграција различитих технологија.

Тренинзи у земљи и иностранству

Барселона (2009 Април)                               – „Microsoft Dynamics Nav, курсеви и презентације решења

Београд (2008 Април)                                     – „Microsoft Dynamics CRM имплементација

ЛондонРединг (2007 Јули)                        – „ORACLE Identity Management, Salesкурс

Будимпешта (2006 Новембар)                     – „ORACLE Identity Management“, управљање идентитетима

Београд (2006 Мај – Април)                        – „SAP обука за модуле „FI, CO, MM, SD

Загреб (2006 Фебруар)                                   – „Cognos – Report Net, системи за подршку одлучивању

Беч (2005 Новембар)                                       – „SAP презентација

Искуство са програмским језицима, базама и технологијама

Microsoft Visual Studio 6/.NET, C#, VB, VBA, SQL, ASP/HTML/DHTML/CSS, Microsoft SQL server, Access, ODBC, OLE/Active X, MS Office, MS Project, Visio, Rational Rose, Erwin, Adobe Photoshop, Entity relationship data modeling, UML, SSA, C/C++, MySql, PHP, JScript, VBScript, COBOL, Pascal.

Језици

  • Енглески         течно („IELTS“: 5.5)
  • Немачки              основе
  • Српски матерњи

Остале информације

  • Возачка дозвола „B“ категорија
  • Брзо учење и прилагођавање новим технологијама
  • Одлично познавање пословних процеса
  • Тимски играч, комуникативан, амбициозан
  • Непушач
  • Регулисана војна обавеза
  • Спортови – пливање, тенис, кошарка, ...

Линкови

Diplome i sertifikati

Curriculum vitae english - google

Остали линкови