Milanova svastara:
Java
Solidan pocetak: Java za 24 sata!
C++
Knjiga pisana tako da omoguci ucenje programiranja u C++ -u za 21 dan! (Poznata serija iz McMillan-a).Uvjerite se sami..