Ljubica Božić

 

Lični podaci:

Datum rođenja:   11.11.1980.

Adresa:              Novakova 19

      11 000 Beograd

Telefon :            +381 63 8862284

                         011/2476 348

E-mail :              libicai@gmail.com

Web:                 http://tesla.rcub.bg.ac.yu/~libicai

 

 

Ciljevi:

 

Stalan lični i stručni napredak kroz bogaćenje poslovnog i prevodilačkog iskustva, širenje znanja i usavršavanje jezika, poslovne kontakte i upoznavanje različitih kultura poslovanja i življenja.

 

 

Obrazovanje:

2006 – 2008.     Jiangsu Longre training centre

Foreign expert certificate

Sertifikat stranih eksperata koji u Kini rade na polju kulture i obrazovanja.

 

1999 – 2004.     Filološki fakultet             Beograd

Diplomirani filolog kineskog jezika i književnosti

U toku studiranja posebno su me zainteresovali sadržaji vezani za proučavanje živog kineskog jezika i njegovih specifičnosti koje zavise od govornih regija.

 

Tokom studiranja samostalno sam realizovala tri projekta u obliku seminarskih radova:

1. „Uticaj geografskih karakteristika na razvoj kulture u Kini“, pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Marković

2. „Stilovi i načini livenja bronze u Kini“, takođe pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Marković

3. „Kineska herbalna medicina“, pod mentorstvom prof. dr Radosava Pušića 

 

1995 – 1999.     Karlovačka gimnazija      Sremski Karlovci

Društveno-jezički smer gimnazije

Maturirala sam prosekom ocena 5.00. Učestvovala sam na opštinskom takmičenju iz francuskog jezika. Zapažen maturski rad uradila sam na temu «Kult duše i vera u besmrtnost» u obliku klasične besede, iz predmeta retorika. Pohađala sam dodatnu nastavu iz stilistike.

 

1987 – 1995.     O.Š. „Nikola Tesla”         Novi Sad

Osnovna škola

Završila sam osnovnu školu prosekom ocena 5.00

 

 

Radno iskustvo:

XI 2006 – II  2008.    IELTS Longre training center,    Wuxi, Kina

IELTS profesor

Predavala sam u centru za obuku “Longre”, u Wuxiju, pripremajući polaznike za polaganje IELTS- međunarodnog ispitnog sistema. Takođe sam bila zadužena za marketinške događaje i specijalne događaje poput” English corner” i “Training IELTS”. 

 

VIII 2005 - VIII 2006.    “Autoplast” d.o.o.                  Novi Sad, Srbija

Asistent generalnog direktora za uvoz  

Saradnja sa mnogim kineskim i evropskim kompanijama, poput “Newamstar” CO, Ltd. Zhangjiagang, “Haitai” CO., Ltd., Ningbo i drugi, zadužena za kontakte, međunarodne posete i učestvovanje na međunarodnim sajmovima. Vodila sam potprojekat instalacije četiri proizvodne linije uvezene iz Kine, od strane 15 kineskih inženjera u trajanju od 4 meseca.

 

II 2005 – VIII 2005        Samostalan rad                     Beograd, Srbija

Tutor

Držala sam časove kineskog i engleskog jezika studentima i poslovni engleski odraslima, pripremala ih za polaganje ispita prema oksfordskom programu i programu Univerziteta u Beogradu

 

XII 2004 – II 2005.          Polifarm D.O.O.             Beograd, Srbija

Prevodilac

Prevodila sam kineskoj delegaciji mašinskih inženjera pri instalaciji i puštanju u rad farmaceutskih mašina u firmama „Habit Pharm” iz Ivanjice i „Nimedic“ iz Beograda.

 

X 2004 – XI 2004.           Agrovojvodina                 Novi Sad, Srbija

Prevodilac

Radila sam kao prevodilac sa kineskom delegacijom iz kompanije „Dong Fang Hong“ iz grada Luoyang, koja je došla radi sklapanja ugovora o kupoprodaji poljoprivrednih i građevinskih mašina i obuke radnika.

 

IV 2004 – IX 2004.          Chang Cheng D.O.O.     Beograd, Srbija

Prevodilac, poslovni sekretar

U vele-trgovinskom preduzeću sam obavljala poslove prevođenja sa kineskog i engleskog jezika, vođenja korespondencije, primanja i zavođenja dokumenata, izrade i analize izveštaja.

 

Strani jezici:

 

Kineski jezik     – konverzacioni nivo

Engleski jezik  – konverzacioni nivo

Francuski jezik – početni nivo

Italijanski jezik - početni nivo

 

 

Ostale veštine:

 

Kineska poslovna kultura – poznavanje običaja i protokola poslovnog pregovaranja sa partnerima iz sfere kineskog kulturnog uticaja

Osnovne biznis metode i tehnike – rad sa kancelarijskom opremom osnovna poslovna dokumentacija, poslovni bonton i komunikacija

Obučavanje i trening – rad sa grupama polaznika različitog starosnog doba, predznanja i porekla, veličine od 2-25 polaznika

Rad na računaru – poznavanje operativnog sistema Microsoft Windows, paketa programa Microsoft Office i rada na Internetu

 

 

Ostalo:

 

Klasični ples, sport, muzika i knjige