Japanci ne rade određene stvari jer se plaše da one donose nesreću. Evo nekoliko primera:  
 • Broj četiri:
  Smatra se da je broj četiri baksuzan jer se izgovara isto kao i reč smrt (shi). U principu, ne treba poklanjati stvari koje se sastoje iz četiri dela. U nekim hotelima i bolnicama ne postoje vrata sa brojem 4. Firme nastoje da nemaju prostorije na 4. spratu, itd.

 • Štapići pobodeni u pirinač:
  Po pravilu ne treba zabadati štapiće u hranu, a posebno ne u pirinač jer se samo na sahrani čtapići zabodu u posudu sa pirinčem i tako ostave na oltaru.

 • Prenošenja hrane sa štapića na štapić:
  Ova radnja je takođe vezana samo za pogrebne ceremonije.

 • Spavanje u pravcu severa:
  Nije dobro spavati u pravcu severa jer se tako polažu tela u grob.

 • Pogrebna kola:
  Ako vidiš pogrebna kola kako prolaze sakri palčeve.

 • Noćno sečenje noktiju:
  Ako noću sečeš nokte nećeš biti sa svojim roditeljima kada umreš.

 • Leganje posle jela:
  Ako legneš odmah posle obroka, postaćeš krava.

 • Zviždanje noću:
  Ako zvišdiš noću, prići će ti zmija.

 • Crna mačka:
  Postoje još neka važna sujeverja kao što je verovanje da ako ti crna mačka pređe put pratiće te loša sreća.

U mnogim hramovima, svetilištima i prodavnicama suvenira prodaju se amajlije koje, kako se veruje, donose sreću, sigurnost i dobru sudbinu. Postoje amajlije za novac, zdravlje, ljubav, uspeh na ispitima, bezbednost na ulici... Postoje i komadići papira (omikuji) koji predviđaju budućnost. Posle čitanja vežu se za grančicu da bi se proročanstvo ostvarilo ako je dobro ili sprečilo ako je proročanstvo nepovoljno.

priredio: Shin-en


nazad | vrh | napred