13.09.2001.

A.O.
izvor: KL!K


< Besno Pile napada Japan >