09.04.2001.

A.O. 
izvor: KL!K


< Besno Pile napada Japan >