04.06.2002.

A.O.
izvor: KL!K


< Besno Pile napada Japan >