Ovo je svecana prilika u kojoj je dobro
        uraditi nesto veoma, veoma ,veoma....
.........
.........
........
..........
..........
..........
...
zzzzzzzzz
xxxxxxxx
ccccccccc
vvvvvvvvv
bbbbbbbb
nnnnnnnn
mmmmmmmm