Računarski Centar Univerziteta u Beogradu

 

[Kućica]

RCUB

Univerzitet u Beogradu

Akademska mreža Jugoslavija

Podrška

Usluge

Zanimljivosti

Kreiranje ličnih prezentacija

 

Da bi vaša lična prezentacija bila vidljiva na Internetu, neophodno je obaviti neke predradnje. Treba da kreirate poddirektorijum (podfolder) web-docs u svom osnovnom direktorijumu. U njega treba da smestite HTML datoteku index.html kao i ostale datoteke koje sačinjavaju prezentaciju.

Povedite računa da je vaš osnovni direktorijum, kao i web-docs, svima otvoren za izvršavanje. Datoteke u njemu moraju biti svima otvorene za čitanje. Naredbe kojima ovo možete postići:

cd $HOME
mkdir web-docs
chmod ugo+x . web-docs
cd web-docs

Premer naredbe koja vam omogućuje da datoteka bude svima dostupna za čitanje, pokazaćemo na primeru datoteke index.html. Naravno, prethodno trebate da napravite datoteku index.html (u nekom od editora na našim serverima Joe, ili vi editora, ili na vašem PC-u, pa ga kasnije prebacite na server putem ftp-a). Pogledajte kood primera proste datoteke index.html.

chmod ugo+r index.html

Najbolje je da sve datoteke (html, gif, jpg) koje se nalaze unutar web-docs uzajamno referencirate relativno u odnosu na mesto sa koga referencirate, ili sa "/~username/relpath", gde je username vaše korisničko ime, a relpath staza do datoteke data relativno u odnosu na web-docs.

Brojač posćenosti

Ako želite da vaša prezentacija ima brojač posćenosti, odonsno da vidite koliko je puta vaša prezentacija bila čitana, obacite u HTML kood:

<img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=imedat">

imedat mora biti oblika username_RelStazaDoDatotekeGdeSeKoristiBrojac. Staza je relativna u odnosu na korisnikov web-docs direktorijum. Na primer, ako korisnik "pera" koristi brojač u datotekama "web-docs/index.html" i "web-docs/pecanje/glavni.html", imena odgovarajucih datoteka brojača moraju biti "pera_index" i "pera_pecanje_glavni". Ne koristite znak "_" u imenu direktorijuma ili HTML datoteke. Brojačke datoteke koje ne koriste ovu konvenciju biće obrisane.
Brojač ima mnoštvo dodatnih mogućnosti!

Korisno

 

[Gore] [Kućica]