Školski program

Školski program sadrži:
 1. Ciljeve školskog programa
 2. Plan nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 3. Programe obaveznih predmeta po razredima, sa načinima i postupcima za njihovo ostvarivanje
 4. Izborne programe po razredima, sa načinima i postupcima za njihovo ostvarivanje
 5. Programe aktivnosti po razredima, sa načinima i postupcima za njihovo ostvarivanje
 6. Program dopunske i dodatne nastave
 7. Program kulturnih aktivnosti škole
 8. Program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti
 9. Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja
 10. Program vannastavnih aktivnosti učenika
 11. Program profesionalne orijentacije
 12. Program zdravstvene zaštite
 13. Program socijalne zaštite
 14. Program zaštite životne sredine
 15. Program saradnje sa lokalnom samoupravom
 16. Program saradnje sa porodicom
 17. Program izleta, ekskurzija i nastave u prirodi
 18. Program rada školske biblioteke

Za 3. i 4. je dovoljno navesti nazive i br. Sl. Gl. u kojima su ti planovi i programi objavljeni i eventualne specifičnosti koje karakterišu načine i postupke za njihovo ostvarivanje u konkretnoj školi.

Za svaki od podprograma, navedenih od br. 7. do br. 18. i br. 5. navesti ciljeve, zadatke, sadržaje i druge specifičnosti (ako postoje).