Domaci zadaci sa smera za telekomunikacije Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu December 5, 2002

 

Kodovi za prenos i zapis:

Domaci br:1 Matlab 6.5

Teorijski zadatak, potrebno je nactrati blok semu telekomuikacionog sistema ,objasniti koncept kodnog kanala i dati komentar Gilbert Eliotovog modela.

Domaci br:2 Matlab 6.5

Potrebno je izvrsiti simulaciju gausovog suma, izvesti parametre smit-boven-dzojsovog modela (nije izvedeno). Takodje je bilo potrebno simulirati binarni simetricni kanal i kanal gde se javljaju greske u obliku "paketi paketa".

 

 

 

 

Digitalna obrada slike

Domaci br:1 Matlab 6.5 Borland C

Od slike koja je data u IMG formatu potrebno je napraviti negativ