Milica Volar BI970058, Studentkinja Bioloskog fakulteta u Beogradu