Čarobnjak je zamislio jedno voće! Možeš li da pogodiš koje je?
Možemo ti reći samo da je crvene boje.