Da biste bojili neku od ponuđenih bojanki, morate je prvo odštampati !
Prvo otvorite sliku koju želite da bojite. Izbor imate odmah tu ispod!
Komanda za štampanje se zadaje istovremenim pritiskanjem dva tastera na tastaturi: Ctrl + P, ili opcijom File -> Print.

Bojanke sa računanjem

Životinje

Voće

Prevozna sredstva

Mađioničar

Klovn

Plišani meda

Duga