Istorija AIESEC-a

BACK

1946 - Oformljen predhodnik AIESEC-a zvani AIESE
1948 - AIESEC osnivaju studenti iz Belgije, Danske, Finske, Francuske,Holandije, Norveške i Švedske
1949 - Na Internacionalnom kongresu u Stokholmu ustanovljen je zvanični statut za razmenu studenata u AIESEC-u, na osnovu iskustava prvih 89 razmenjenih studenata
1951 - Organizovan je prvi internacionalni study tour po Skandinaviji
1955 - Broj razmenjenih studenata dostiže 1000
1957 - SAD sa priključuju AIESEC-u kao prve ne evropske zemlje
1958 - AIESEC se širi na Afriku i Latino Ameriku
1961 - Otvaranje sedišnog sekreterijata u Ženevi
1963 - AIESEC se širi na Aziju, uključujući Koreju i Japan
1965 - Uključivanjem Australije, AIESEC je zastupljen na svim kontinentima
1967 - Održan je prvi STP, kombinujuci razmenu sa seminarskim aktivnostima
1969 - Po prvi put se upotrebljava racunar u razmeni studenata
Održan je ITOMS (International Transfer of Management Skills) u Torinu, Italija
1974 - Propisan minimum trajanja stručne prakse je produžen na 6 nedelja
1976 - "Menadžment obrazovanja 80-tih" je usvojeno kao prva internacionalna tema za period 1970-76
1980 - Proboj nove teme: "Energija - faktor u svetskoj ekonomiji"
1982 - Proboj nove teme: "U susret izazovima informacione ere"
1985 - Proboj nove teme: "Uslužne delatnosti - pokretačke snage sutrašnje ekonomije"
1986 - Održan je prvi AIESEC Alumni kongres u Mađarskoj
1987 - Proboj nove teme: "U pravcu globalne ekonomije - izazovi kooperacije"
1988 - Proboj nove teme: "Naša zajednička budućnost - izazovi saradnje"
1990 - Proboj nove teme: "Preduzetništvo i poslovna odgovornost"
1991 - Dizajniran je novi logo AIESEC-a
1992 - Proboj nove teme: "Edukacija u svrsi međunarodnog i kulturnog razumevanja".
AIESEC šalje delegaciju na Samit zemalja (the Earth Summit) u Rio de Ženeiru
1995 - AIESEC prisustvuje Svetskom društvenom samitu (the World Social Summit) u Kopenhagenu
1996 - Proboj nove teme: "Međuzavisnost - učenje i delovanje ka zajedničkoj budućnosti"
Izvršeno je prvo mečiranje bez potrebne papirologije
1997 - Uvodjenje svetskog informacionog sistema - INSIGHT - za mrežno mečiranje
1998 - 50-ti rodjendan AIESEC -a
Obeležavanje jubileja na Internacionalnom kongresu u Helsinkiju i Stokholmu


BACK